Tin tức

KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ 200-HOUR YOGA TEACHER TỔ CHỨC YOGA ALLIANCE INTERNATIONAL (ẤN ĐỘ)
  • 28 Tháng 2, 2017
KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ 200-HOUR YOGA TEACHER TỔ CHỨC YOGA ALLIANCE INTERNATIONAL (ẤN ĐỘ)

Dành cho giáo viên yoga tự do đang mong muốn đạt chứng chỉ yoga quốc tế có giá trị trên toàn cầu. THÔNG TIN KỲ THIĐối tượng : giáo viên yoga tự...