Khóa học

Tổng hợp thông tin các khóa học tại Sunrise Yoga & Coach:

1. Đào tạo giáo viên yoga 200-hour: tại đây

2. Đào tạo giáo viên yoga 300-hour: tại đây

3. Tập yoga tại nhà cùng giáo viên yoga kèm riêng: tại đây

4. Tập yoga tại câu lạc bộ: lịch học CLB tại đây

5. Các chuyên đề dinh dưỡng dành cho Công ty: tại đây

6. Các lớp dinh dưỡng học tại nhà dành cho gia đình: Dành cho mẹ bầu tại đây, Dành cho trẻ em tại đây, Dành cho gia đình trưởng thành và trẻ dậy thì tại đây

7. Chương trình học tập và tập luyện "Chống lão hóa bằng phương pháp tự nhiên": tại đây

8. Chương trình "Thanh lọc cơ thể - detox toàn diện": tại đây