Khách hàng doanh nghiệp

◊ Các khách hàng doanh nghiệp đã tổ chức chuyên đề sức khỏe và tập yoga bởi Health coach & Master therapy yoga Trần Khoa Việt Nhi và Sunrise Yoga & Coach:

                 

               

              


  

 ◊ Cảm nhận khách hàng:

1/ Chuyên đề "12 steps for a better health" - Masan Consumer - 23/02/2017

  

2/ Chuyên đề Dinh dưỡng và vận động - Nhà máy Pepsico - 30/11/2016

      

 3/ Chuyên đề Dinh dưỡng và vận động - Pepsico Hội sở Vincom - 11/2016 

        

 

4/ Chuyên đề Nâng cao kỹ năng Massage day ấn huyệt - Mommy Spa - 02/2017

 

5/ Chuyên đề "How to combine beef in a healthy cooking" - Chuỗi hội thảo Meat2Eat - JCI Central Saigon - 01/06/2017

  

6/ Chuyên đề "Những ngộ nhận thường gặp về dinh dưỡng" - Kiên Long Bank CN Bình Dương - 10/09/2016

  


 

7/ Chuyên đề "Dinh dưỡng thông minh cho sức khỏe bền vững" - Vietnamworks - 09/09/2016

   

  


8/ Chuỗi chuyên đề Dinh dưỡng thông minh cho sức khỏe bền vững - INSEE (Holcim is now INSEE) - 2016, 2017

   

9/ Chuỗi chuyên đề Dinh dưỡng thông minh cho sức khỏe bền vững - VNG HCM - 2016

 


Để nhận danh sách chuyên đề sức khỏe, vui lòng liên lạc 0902.986.86, hoặc email sunriseyogacoach@gmail.com.