Download

◊ Tài liệu học viên chương trình "Những ngộ nhận thường gặp trong dinh dưỡng" tại Nhà máy INSEE Hòn Chông Kiên Giang: Download tại đây

(Link được mở đến hết ngày 14/06/2017)

◊ Tài liệu Giảm cân theo phương pháp tự nhiên: download tại đây

---------

◊ Tài liệu buổi training chuyên đề “Kỹ năng massage cơ bản - Trao gửi yêu thương" vào ngày 22/07 vừa qua tại Văn phòng HAWEE: Download tại đây

(Link được mở đến hết ngày 26/07/2017)