Tìm hiểu về Yoga

Thế nào là một hơi thở hoàn chỉnh?

Thế nào là một hơi thở hoàn chỉnh?

Ôi, một khái niệm thật mông lung và khó nói. Bởi vì sự hoàn chỉnh trên mỗi chúng ta là hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, có thể gọi nôm na đó là một vòng hơi thở hay một nhịp thở. Trong savasana, khi ta nằm đó, nghe lời dẫn của giáo viên rằng tại khoảnh khắc này ta nên làm gì. Thì có bao giờ ta để ý, việc duy nhất ta đang làm đó chính là thở, và chỉ thở thôi.

Thử hôm nay, trong lúc savasana, quán chiếu hơi thở của mình sâu hơn, dõi theo nó trọn vẹn một vòng rồi lặp lại và lặp lại, lắng nghe một vòng tròn hoàn chỉnh của chính mình.