Tìm hiểu về Yoga

Đừng vội
  • 24 Tháng 9, 2020
Đừng vội

Điều gì giúp bạn tự tin hướng dẫn yoga cho người khác? Có phải từ những trải nghiệm tự thân. Trải qua một khoá đào tạo, với những kiến thức...

SỰ LIÊN HỆ MẬT THIẾT GIỮA HƠI THỞ VÀ CÁC NHÓM CƠ
  • 07 Tháng 8, 2020
SỰ LIÊN HỆ MẬT THIẾT GIỮA HƠI THỞ VÀ CÁC NHÓM CƠ

🎐Thông thường khi tham gia một lớp học Yoga bất kỳ, chúng ta vẫn hay nghe các giáo viên nói đi nói lại việc phải hít thở thật sâu, không...