Tìm hiểu về Yoga

HIỂU VỀ SỨC MẠNH CỐT LÕI - CORE STRENGTH
  • 26 Tháng 6, 2020
HIỂU VỀ SỨC MẠNH CỐT LÕI - CORE STRENGTH

- Cơ bụng có 4 lớp. Lớp đầu tiên (ở trong cùng và được xem là quan trọng nhất) gọi là cơ ngang, giống như bức tường tử cấm thành,...

TÁC ĐỘNG CỦA TẬP LUYỆN YOGA ĐẾN HỆ CƠ BẮP
  • 26 Tháng 6, 2020
TÁC ĐỘNG CỦA TẬP LUYỆN YOGA ĐẾN HỆ CƠ BẮP

Chức năng chính của hệ có bắp là chuyển động. Cơ bắp là mô duy nhất của cơ thể có chức năng co bóp để tạo ra các chuyển động....