Tìm hiểu về Yoga

TÌM HIỂU VỀ CƠ THANG
  • 07 Tháng 8, 2020
TÌM HIỂU VỀ CƠ THANG

Cơ thang là một trong những cơ chính của lưng và chịu trách nhiệm di chuyển, xoay, ổn định xương bả vai và mở rộng đầu ở cổ. Là một...