Tìm hiểu về Yoga

Chấn thương ở khuỷu tay
  • 12 Tháng 7, 2020
Chấn thương ở khuỷu tay

Cơn đau ở khủy tay xảy ra khi tập luyện thường do vặn bẻ quá mức xương khủy trong những tư thế như chaturanga, hoặc đè lực cơ thể quá...