Tìm hiểu về Yoga

CÁC NÚT CƠ (MUSCLE KNOTS) TRONG VẬN ĐỘNG VÀ CÁCH MÀ YOGA LÀM GIẢI TỎA CƠN ĐAU
  • 26 Tháng 6, 2020
CÁC NÚT CƠ (MUSCLE KNOTS) TRONG VẬN ĐỘNG VÀ CÁCH MÀ YOGA LÀM GIẢI TỎA CƠN ĐAU

Các sợi cơ khi gặp căng thẳng sẽ phản ứng bằng hiện tượng co thắt, tạo ra các nút cơ, nôm na giống như hiện tượng chuột rút mà dân...