Tìm hiểu về Yoga

HƠI THỞ VÀ TÂM TRÍ
  • 26 Tháng 6, 2020
HƠI THỞ VÀ TÂM TRÍ

Hầu hết chúng ta không ý thức được rằng có một mối quan hệ mật thiết giữa tâm trí và hơi thở. Khi chúng ta thở hổn hển, ngắt quãng,...

HIỂU VỀ SỨC MẠNH CỐT LÕI - CORE STRENGTH
  • 26 Tháng 6, 2020
HIỂU VỀ SỨC MẠNH CỐT LÕI - CORE STRENGTH

- Cơ bụng có 4 lớp. Lớp đầu tiên (ở trong cùng và được xem là quan trọng nhất) gọi là cơ ngang, giống như bức tường tử cấm thành,...