Tìm hiểu về Yoga

CHƯA BIẾT GÌ VỀ YOGA CÓ TRỞ THÀNH HUẤN LUYỆN VIÊN YOGA ĐƯỢC KHÔNG?
  • 28 Tháng 6, 2018
CHƯA BIẾT GÌ VỀ YOGA CÓ TRỞ THÀNH HUẤN LUYỆN VIÊN YOGA ĐƯỢC KHÔNG?

"Tôi chưa tập yoga chính thức bao giờ, mới chỉ tập chút chút theo mấy video clip trên mạng, nhưng tôi thấy thích yoga. Không biết tôi có thể học...