Tìm hiểu về Yoga

Đừng vội
  • 24 Tháng 9, 2020
Đừng vội

Điều gì giúp bạn tự tin hướng dẫn yoga cho người khác? Có phải từ những trải nghiệm tự thân. Trải qua một khoá đào tạo, với những kiến thức...

Tiểu đường và loãng xương: mối liên hệ mật thiết
  • 30 Tháng 8, 2020
Tiểu đường và loãng xương: mối liên hệ mật thiết

Loãng xương là một loại bệnh về rối loạn chuyển hóa xương một cách âm thầm lặng lẽ, không dễ phát hiện ở giai đoạn sớm. là một loại bệnh...

Thế nào là một hơi thở hoàn chỉnh?
  • 16 Tháng 8, 2020
Thế nào là một hơi thở hoàn chỉnh?

Thế nào là một hơi thở hoàn chỉnh? Ôi, một khái niệm thật mông lung và khó nói. Bởi vì sự hoàn chỉnh trên mỗi chúng ta là hoàn toàn...