Tìm hiểu về Yoga

HIỂU VỀ SỨC MẠNH CỐT LÕI - CORE STRENGTH
  • 26 Tháng 6, 2020
HIỂU VỀ SỨC MẠNH CỐT LÕI - CORE STRENGTH

- Cơ bụng có 4 lớp. Lớp đầu tiên (ở trong cùng và được xem là quan trọng nhất) gọi là cơ ngang, giống như bức tường tử cấm thành,...