Tìm hiểu về Yoga

PHÒNG CHỐNG CHUỘT RÚT VÀ TÊ CHÂN CHO BÀ BẦU BẰNG TƯ THẾ YOGA TÁCH CHÂN - NGHIÊNG NGƯỜI
  • 11 Tháng 4, 2018
PHÒNG CHỐNG CHUỘT RÚT VÀ TÊ CHÂN CHO BÀ BẦU BẰNG TƯ THẾ YOGA TÁCH CHÂN - NGHIÊNG NGƯỜI

Tê chân và dễ bị chuột rút là những điều mà mẹ bầu nào cũng dễ dàng gặp phải. Với bài tập ngồi tách chân và nghiêng người mà Sunrise...