Tìm hiểu về Yoga

Balasana - Trở về nuôi dưỡng tình yêu thương
  • 26 Tháng 7, 2020
Balasana - Trở về nuôi dưỡng tình yêu thương

Chúng ta đang hít thở, ăn uống, vận động, ... tiếp tục sự sống là vì được sự ân sủng của một đấng tối cao hơn - mẹ thiên nhiên....

Cánh cung - Dhanurasa
  • 11 Tháng 7, 2020
Cánh cung - Dhanurasa

🙏Cánh cung - DhanurasaTư thế vun bồi yêu thương trong tỉnh thức. Ở Dhanusana, người tập cần nhẫn nại và điềm tĩnh để xử lý từng phân đoạn một, trước...