Tìm hiểu về Yoga

Cánh cung - Dhanurasa
  • 11 Tháng 7, 2020
Cánh cung - Dhanurasa

🙏Cánh cung - DhanurasaTư thế vun bồi yêu thương trong tỉnh thức. Ở Dhanusana, người tập cần nhẫn nại và điềm tĩnh để xử lý từng phân đoạn một, trước...