Tìm hiểu về Yoga

KÉO DÀI CƠ VUÔNG THẮT LƯNG GIÚP GIẢM ĐAU LƯNG DƯỚI

Trước khi kéo dài cơ vuông thắt lưng hãy chắc chắn rằng bạn không bị thoát vị đĩa đệm. Nếu đĩa đệm cho bạn có vấn đề, bạn nên bỏ qua bài tập này. Việc kéo dài sẽ mang lại hiệu quả tối đa nếu các cơ vuông của bạn đã được giải phóng khỏi các điểm kích hoạt và các điểm bị siết căng.

Cơ vuông là một cơ có thể gây đau lưng dưới do không được căng giãn đủ! Nó phải được kéo dài thường xuyên, đặc biệt nếu bạn ngồi cả ngày. Khi thực hiện những động tác căng giãn cơ vuông, hãy lưu ý những điều sau:

1. Đừng làm bất kì điều khi khiến bạn đau hơn
2. Đừng ép cơ thể vào bất kì sự đau nào
3. Di chuyển vào thế một cách chậm rãi và có kiểm soát. Hít thở bình thường trong toàn bộ các tư thể căng dãn
4. Giữ thế từ 1-2 phút.

Nguồn: https://www.facebook.com/PhysioOsteoBook/posts/1177264089276376