Thông tin dinh dưỡng

Con đường vận chuyển, hấp thụ các chất và vai trò của gan.
  • 28 Tháng 7, 2020
Con đường vận chuyển, hấp thụ các chất và vai trò của gan.

Chúng ta có bao giờ thắc mắc, khi các chất dinh dưỡng đi vào cơ thể sẽ được cơ thể xử lý như thế nào? Các chất dinh dưỡng trong...

LỢI ÍCH TẬP THỂ THAO ĐỐI VỚI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
  • 24 Tháng 2, 2017
LỢI ÍCH TẬP THỂ THAO ĐỐI VỚI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Với một số bệnh nhân đái tháo đường, thể dục thường xuyên được xem như một phương pháp điều trị ưu tiên theo kế hoặc chi tiết không khác gì...