Thông tin dinh dưỡng

BỆNH TIỂU ĐƯỜNG VÀ NHỮNG LƯU Ý
  • 24 Tháng 2, 2017
BỆNH TIỂU ĐƯỜNG VÀ NHỮNG LƯU Ý

Bệnh tiểu đường là một rối loạn biến dưỡng chất đường, có thể di truyền, chưa rõ nguyên nhân. Khi ăn ngọt (đường, bánh ngọt), cơ thể có cơ chế...