Thông tin dinh dưỡng

Đã bao giờ bạn để ý sau khi ăn một thanh chocolate hay ăn kem, tâm trạng của bạn sẽ khá hơn?
  • 07 Tháng 8, 2020
Đã bao giờ bạn để ý sau khi ăn một thanh chocolate hay ăn kem, tâm trạng của bạn sẽ khá hơn?

Đã bao giờ bạn để ý sau khi ăn một thanh chocolate hay ăn kem, tâm trạng của bạn sẽ khá hơn? Đó là nhờ trytophan – một acid amin...

Con đường vận chuyển, hấp thụ các chất và vai trò của gan.
  • 28 Tháng 7, 2020
Con đường vận chuyển, hấp thụ các chất và vai trò của gan.

Chúng ta có bao giờ thắc mắc, khi các chất dinh dưỡng đi vào cơ thể sẽ được cơ thể xử lý như thế nào? Các chất dinh dưỡng trong...

Nấu nướng ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của thực phẩm như thế nào? (phần 1: phương pháp nấu nướng)
  • 27 Tháng 7, 2020
Nấu nướng ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của thực phẩm như thế nào? (phần 1: phương pháp nấu nướng)

Chế độ ăn giàu dinh dưỡng có thể giúp cải thiện sức khỏe và nguồn năng lượng của bạn. Tuy nhiên, một điều khá bất ngờ là cách bạn nấu...