Thông tin dinh dưỡng

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HÍT THỞ SÂU ?
  • 27 Tháng 2, 2017
LÀM THẾ NÀO ĐỂ HÍT THỞ SÂU ?

Hầu hết chúng ta không quan tâm đến cách chúng ta đang hít thở.Hít thở diễn ra tự động trong cơ thể của chúng ta. Nhưng thường thì hơi thở...

HÃY ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ LÃO HÓA CỦA BẠN?
  • 27 Tháng 2, 2017
HÃY ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ LÃO HÓA CỦA BẠN?

- Hãy đánh giá mức độ stress của bạn⚡ Chấm điểm các mức độ stress của mình mỗi ngày từ 1 -51: một chút lo lắng,2: có vui, có buồn nhưng...