Thông tin dinh dưỡng

Đậu đen - những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời
  • 24 Tháng 8, 2020
Đậu đen - những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời

Đậu đen (đỗ đen) có giá trị nhờ hàm lượng protein và chất xơ vitamin B9 tuyệt vời cùng nhiều loại muối khoáng quan trọng có lợi cho sức khỏe....