Thông tin dinh dưỡng

CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG 4-5-1 TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH
  • 13 Tháng 9, 2020
CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG 4-5-1 TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH

Bộ Y tế khuyến khích người dân áp dụng công thức dinh dưỡng 4 - 5 - 1 vào bữa ăn hằng ngày để có chế độ dinh dưỡng tốt...