Sự kiện

Chương trình cộng đồng
  • 12 Tháng 7, 2017
Chương trình cộng đồng "KỸ NĂNG HÍT THỞ - BƯỚC ĐẦU CẢM NHẬN THIỀN"

Bạn đã từng nghe nói rất nhiều về hơi thở, ví dụ như:- Hơi thở giúp tâm hồn bình an, giúp bạn nhìn thấy để từ đó kiểm soát cảm...