Sự kiện

KG Khóa Đào tạo Giáo viên Yoga 200-hour 20/03/2017
  • 17 Tháng 3, 2017
KG Khóa Đào tạo Giáo viên Yoga 200-hour 20/03/2017

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN YOGA 200-HOUR - CHỨNG CHỈ ẤN ĐỘDuy nhất tại Việt Nam - Chương trình kết hợp bài bản, chuyên sâu giữa Yoga - Dinh dưỡng -...

KG Khóa Đào tạo Giáo viên Yoga 200-hour 16/03/2017
  • 17 Tháng 3, 2017
KG Khóa Đào tạo Giáo viên Yoga 200-hour 16/03/2017

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN YOGA 200-HOUR - CHỨNG CHỈ ẤN ĐỘDuy nhất tại Việt Nam - Chương trình kết hợp bài bản, chuyên sâu giữa Yoga - Dinh dưỡng -...