Sự kiện

HỘI THẢO
  • 01 Tháng 3, 2017
HỘI THẢO "YOGA PHỤC HỒI TIỂU ĐƯỜNG KHÔNG DÙNG THUỐC"

KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT CHỈ BẰNG THUỐC VÀ DINH DƯỠNG THÔI CÓ ĐỦ KHÔNG?🎌 Bạn đã thay đổi chế độ dinh dưỡng của mình nhưng vẫn không kiểm soát được đường...