Sự kiện

Lớp tiền sản : Dinh dưỡng và vận động thai kỳ để chuyển dạ nhẹ nhàng hơn
  • 18 Tháng 9, 2017
Lớp tiền sản : Dinh dưỡng và vận động thai kỳ để chuyển dạ nhẹ nhàng hơn

Cuối tuần vừa qua, hơn 30 các ông bố bà mẹ tương lai đã có một buôỉ học tiền sản với những kiến thức hữu ích chủ đề :” Dinh...