Sự kiện

CHUYÊN ĐỀ
  • 28 Tháng 2, 2017
CHUYÊN ĐỀ "DINH DƯỠNG CHỐNG LÃO HÓA" - LẦN 3

KHI NÀO BẠN BẮT ĐẦU LÃO HÓA?Khi bạn vừa sinh ra, tế bào đã bắt đầu chết. Tuy nhiên, tuổi trẻ có lợi thế là tốc độ tế bào tái...