Góc báo chí

Stress cao độ dễ dẫn đến trầm cảm
  • 18 Tháng 7, 2017
Stress cao độ dễ dẫn đến trầm cảm

Stress cao độ dễ dẫn đến trầm cảm - Bài viết đăng trên báo Doanh nhân cuối tuần ( Ngày 07/06/2017)Trích dẫn "Sự căng thẳng (stress) đã trở thành một từ...

'Chống lão hóa bằng phương pháp tự nhiên' cùng chuyên gia Việt Nhi
  • 17 Tháng 7, 2017
'Chống lão hóa bằng phương pháp tự nhiên' cùng chuyên gia Việt Nhi

Chống lão hóa bằn phương pháp tự nhiên - Cùng chuyên gia Việt Nhi ( Bài viết đăng trên trang ketnoidoanhnhan.org ngày 17/07/2017)"Cùng chuyên gia Việt Nhi 'Chống lão hóa...

  • 13 Tháng 7, 2017
"Tăng năng suất lao động nhờ … bỏ bớt việc" - Báo Phụ nữ hiện đại (12/07/2017)

Trích dẫn bài viết "Tăng năng suất lao động nhờ … bỏ bớt việc" - Báo Phụ nữ hiện đại (12/07/2017)"Nhiều khóa học hiện nay dạy làm sao để nhân viên...

Giải pháp nào cân bằng Thân - Tâm - Trí (Tạp chí KIẾN THỨC GIA ĐÌNH 08/06/2017)
  • 08 Tháng 6, 2017
Giải pháp nào cân bằng Thân - Tâm - Trí (Tạp chí KIẾN THỨC GIA ĐÌNH 08/06/2017)

GIẢI PHÁP NÀO CÂN BẰNG THÂN - TÂM - TRÍ?(Phỏng vấn Heath coach & Master yoga Trần Khoa Việt Nhi trên tạp chí KIẾN THỨC GIA ĐÌNH số 23 ra...