Góc báo chí

Stress cao độ dễ dẫn đến trầm cảm
  • 18 Tháng 7, 2017
Stress cao độ dễ dẫn đến trầm cảm

Stress cao độ dễ dẫn đến trầm cảm - Bài viết đăng trên báo Doanh nhân cuối tuần ( Ngày 07/06/2017)Trích dẫn "Sự căng thẳng (stress) đã trở thành một từ...

Giải pháp nào cân bằng Thân - Tâm - Trí (Tạp chí KIẾN THỨC GIA ĐÌNH 08/06/2017)
  • 08 Tháng 6, 2017
Giải pháp nào cân bằng Thân - Tâm - Trí (Tạp chí KIẾN THỨC GIA ĐÌNH 08/06/2017)

GIẢI PHÁP NÀO CÂN BẰNG THÂN - TÂM - TRÍ?(Phỏng vấn Heath coach & Master yoga Trần Khoa Việt Nhi trên tạp chí KIẾN THỨC GIA ĐÌNH số 23 ra...