Góc báo chí

Trần Khoa Việt Nhi – Khởi nghiệp với nghề Health Coach & Giáo viên yoga - Bài viết đăng trên báo Giáo dục thời đại  ngày 18/09
  • 19 Tháng 9, 2017
Trần Khoa Việt Nhi – Khởi nghiệp với nghề Health Coach & Giáo viên yoga - Bài viết đăng trên báo Giáo dục thời đại ngày 18/09

Trích báo Giáo Dục Thời Đại (số ra ngày 18.9.2017)"31 tuổi, là giáo viên dạy yoga, đào tạo khá nhiều các trẻ ra nghề và đi làm nghề với tên gọi...

'Chống lão hóa bằng phương pháp tự nhiên' cùng chuyên gia Việt Nhi
  • 17 Tháng 7, 2017
'Chống lão hóa bằng phương pháp tự nhiên' cùng chuyên gia Việt Nhi

Chống lão hóa bằn phương pháp tự nhiên - Cùng chuyên gia Việt Nhi ( Bài viết đăng trên trang ketnoidoanhnhan.org ngày 17/07/2017)"Cùng chuyên gia Việt Nhi 'Chống lão hóa...