Cảm nhận cuộc sống

THẢNH THƠI

Em về,
nuôi lại thảnh thơi,
nặng lời thì dễ,
dựng đời mới lâu"
- thơ của Nhược Lạc.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên