Cảm nhận cuộc sống

Sự tinh tế trong thực hành asana
  • 04 Tháng 7, 2020
Sự tinh tế trong thực hành asana

Tâm trí và cơ thể không phải là những thực thể tách biệt. Nếu nói bề mặt thô ráp của tâm trí là cơ thể thì sự biểu hiện tinh...