Cảm nhận cuộc sống

Phạm Thị Minh Nguyệt
  • 01 Tháng 3, 2017
Phạm Thị Minh Nguyệt

Thời gian gần đây, chị biết kết hợp hơi thở vào tư thế. Điều đó cho chị kết quả thật bất ngờ. Chỉ có 2 ngày thôi, chị hoàn thành...