Cảm nhận cuộc sống

Chào bản thân trong gương mỗi ngày 1 lần
  • 12 Tháng 10, 2018
Chào bản thân trong gương mỗi ngày 1 lần

Sự thật bất ngờ mà tôi nhìn thấy từ một việc nhỏ xíu trong cuộc sống, đó là có rất nhiều người không thích soi gương. Họ thực sự không...