Cảm nhận cuộc sống

Bí mật của lời ái ngữ
  • 16 Tháng 8, 2020
Bí mật của lời ái ngữ

Một lời nói ra đôi lúc bạn chẳng hề suy nghĩ, nhưng ảnh hưởng của nó đối với người nghe lại lâu dài không ngờ. Thí nghiệm thú vị nhất...