Cảm nhận cuộc sống

Không có ai thất bại trong Yoga
  • 31 Tháng 8, 2020
Không có ai thất bại trong Yoga

🌱 Không có ai từng thất bại trong Yoga. Tất cả là ở tốc độ sự tiến bộ. Sự tiến bộ diễn ra chậm ở lúc đầu và nhanh hơn...