Cảm nhận cuộc sống

Nếu mình cũng trải qua những điều đó, thì liệu mình có làm khác thế không?
  • 16 Tháng 8, 2020
Nếu mình cũng trải qua những điều đó, thì liệu mình có làm khác thế không?

Khi một ai đó nói với bạn một cách bất nhã, xem thường lời bạn nói, làm một cử chỉ có vẻ thiếu suy nghĩ, hay thậm chí một hành...