Cảm nhận cuộc sống

Bạn lắng nghe cơ thể mình đến mức nào?
  • 12 Tháng 7, 2020
Bạn lắng nghe cơ thể mình đến mức nào?

Không biết những người luyện tập Yoga lâu năm hay ít năm trong khi thực hành Yoga có bao giờ "thực sự lắng nghe cơ thể" của mình hay chỉ...

MỘT KHOẢNG NGHỈ
  • 26 Tháng 6, 2020
MỘT KHOẢNG NGHỈ

Giữa một cuộc sống đang hối hả. Đôi lúc, việc dễ nhất mà chúng ta có thể trọn vẹn cho chính mình là ngồi xuống nghĩ ngơi một chút, khép...

THẢNH THƠI
  • 26 Tháng 6, 2020
THẢNH THƠI

Em về,nuôi lại thảnh thơi,nặng lời thì dễ,dựng đời mới lâu"- thơ của Nhược Lạc.

Anahata: NỚI RỘNG TRÁI TIM
  • 08 Tháng 11, 2018
Anahata: NỚI RỘNG TRÁI TIM

Giáo viên Yoga của tôi bảo rằng nó gọi là Anahata - vị trí ngay giữa lồng ngực, nơi trái tim đang thầm lặng rung động, cũng là nơi yêu...