Cảm nhận cuộc sống

Bí mật của lời ái ngữ
  • 16 Tháng 8, 2020
Bí mật của lời ái ngữ

Một lời nói ra đôi lúc bạn chẳng hề suy nghĩ, nhưng ảnh hưởng của nó đối với người nghe lại lâu dài không ngờ. Thí nghiệm thú vị nhất...

HỌC THIỀN
  • 16 Tháng 8, 2020
HỌC THIỀN

Một vị học giả danh tiếng, một hôm lặn lội lên núi tìm gặp Thiền sư vì được nghe qua về những phẩm hạnh cao quý và trí huệ của...