Cảm nhận cuộc sống

ĐỐI THOẠI VỚI CƠN GIẬN
  • 13 Tháng 9, 2020
ĐỐI THOẠI VỚI CƠN GIẬN

Lửa giận có thể đốt cháy tất cả mọi công trình của ta. Chúng ta ai cũng có hạt giống của sự giận hờn trong tâm, nhưng nếu được tưới...