Cảm nhận cuộc sống

Sự tinh tế trong thực hành asana

Tâm trí và cơ thể không phải là những thực thể tách biệt. Nếu nói bề mặt thô ráp của tâm trí là cơ thể thì sự biểu hiện tinh tế của cơ thể là tâm trí.


Thực hành asana trong chánh niệm sẽ dung hòa được cả hai. Khi cơ thể hoặc tâm trí trở nên căng thẳng chúng tạo nên sự hình thành của những nút thắt. Mỗi nút thắt tinh thần tương ứng với một nút thắt thể chất và ngược lại.


Thực hành asana trong chánh niệm có thể giải phóng những nút thắt này, giải phóng căng thẳng tinh thần ở cấp độ vật lý, từ từ nâng lên cấp độ tâm lý, và cuối cùng thông qua cơ thể đến tâm trí.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên