Cảm nhận cuộc sống

Ms. Võ Thị Thùy Vang

"Các giáo viên của trung tâm rất tận tâm, nhiệt huyết, yêu nghề và có chuyên môn cao. Tôi thích phần chia sẻ về dinh dưỡng và triết lý yoga, rất hay. Thể lực của tôi đã tăng rất nhanh và trong gần 2.5 tháng tôi đã thực hiện được tư thế headstand. Đó là điều trước đây tôi chưa hề nghĩ đến"

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên